Základné organizačné informácie
Konferencia 50 let Humanae vitae
20.10.2018

Konferenčný poplatok
nám pomôže aspoň z časti pokryť náklady na konanie konferencie:
80 Kč (3,00 €) / dospelá osoba pri úhrade vopred
100 Kč (4,00 €) / dospelá osoba pri úhrade na mieste
Členovia LPP sa môžu konferencie zúčastniť zadarmo.
SK97 8330 0000 0024 0104 9920 pre účastníkov zo SR
280 137 0422/2010 pre účastníkov z ČR
Tým, ktorí budú môcť prispieť vyššou sumou, už teraz vyjadrujeme úprimnú vďaku.

Strava
Ponúkame možnosť objednať si obed a večeru priamo na mieste konania konferencie. Záujem o obed (68 Kč (2,75 €) / porcia) a večeru (45 Kč (1,80 €) / porcia) i presný počet je potrebné nahlásiť vopred vyplnením príslušného miesta v prihláške nižšie a zaplatením príslušnej sumy na jeden z vyššie uvedených účtov. Stravenky si budete môcť vyzdvihnúť pri registrácii na recepcii. Úhrada stravy musí byť vykonaná najneskôr do 12.10.2018. Po tomto termíne už nebude možné stravu v jedálni AG Kroměříž objednať.

Opatrovanie detí
Bohužiaľ, nie je v našich možnostiach zabezpečiť opatrovanie detí ani zodpovedajúce priestory. Iba pre maminky malých detí bude zabezpečená jedna trieda s ozvučením v blízkosti prednáškovej sály. Pokiaľ máte nejaké otázky, napíšte ich prosím do Správy pre usporiadateľa.

Tešíme sa na spoločné stretnutie.
Osobné údaje
Ďalšie osoby a konferenčný poplatok
Chcem prihlásiť viacero ľudí

3,00 € / dospelá osoba pri úhrade vopred na účet
4,00 € / dospelá osoba pri úhrade na mieste
Zúčastním sa:
Zaškrtnite tie časti konferencie, ktorých sa plánujete zúčastniť.
Zborník z konferencie
Chcem objednať:


* Úhrada stravy musí byť vykonaná najneskôr do 12.10.2018. Informácie k úhrade sú uvedené vyššie.
Poznámka
Súhlasím so spracovaním osobných údajov *

* v zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a čl. 6 odst. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov

V prípade otázok a požiadavok o ochrane osobných údajov môžete kontaktovať